MEDICO PLUS - O nama

Preduzeće MEDI-CO PLUS iz Novog Sada osnovano je 1993. godine sa osnovnom delatnošću zastupanja, prodaje i održavanja medicinske opreme. Naglasak u radu preduzeća je stavljen na prodaju i održavanje oftalmološke oreme i raznih vrsta lasera koji se koriste u medicini. Preduzeće MEDI-CO PLUS je generalni zastupnik i zvanični serviser za TOMEY iz Japana i A.R.C. Laser iz Nemačke. U dosadašnjem radu preduzeće je postalo prepoznatljivo po kvalitetu i profesionalnom odnosu prema preuzetim obavezama. Stručnost kadrova i
tehnička osposobljenost i opremljenost za najsloženije poslove nas izdvaja od konkurencije. Prodajna i servisna mreža sa poslovnicama u Novom Sadu i Beogradu nam omogućava efikasno pokrivanje kompletnog tržišta Srbije.

Visoko stručna servisna služba, opremljena najsavremenijom dijagnostičkom i mernom opremom je osposobljena za montaže i održavanje opreme po najsavremenijim standardima i u najkraćim roko- vima. Dobra saradnja sa principalima omogućava vrlo brzu isporuku opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala. Pored proizvoda firmi koje zastupa, servisna služba preduzeća MEDI-CO PLUS je sertifikovana i za održavanje opreme drugih vodećih svetskih proizvođača u ovim oblastima medicine (COHERENT, QUANTEL MEDICAL,OCTOPUS, RODENSTOCK i dr.).Na našoj referentnoj listi su mnoge poznate zdravstvene ustanove (Klinički centri u Beogradu,Novom Sadu i Nišu, Institut za majku i dete u Beogradu, Gradska bolnica u Beogradu, Gineko-loško-akušerska klinika Narodni front, Specijalna bolnica Vrnjačka Banja, kao i mnoge druge društvene i privatne klinike i ordinacije).

TOP