Multifrekventni elektro IMPEDANS mamograf MEM

mamo-1Različiti organi i tkiva u ljudskom telu poseduju različite električne osobine. Na primer, veoma je poznata činjenica da većina tumora, posebno malignih tumora grudi, odlikuje električna konduktivnost ( mogućnost da se sprovede električna struja ), koja se značajno razlikuje od električne provodljivosti okolnog zdravog tkiva. MEM čini mogućim da se dobije slika električna provodljivost biološkog tkiva u grudima u poprečnom delu i da se lociraju takvi tumori u dobijenim slikama.

Princip rada MEM mamografa je baziran na metodi električnog otpora tomografije (EIT). Sadašnji uređaj zamenjuje prethodni uređaj sa singl frekvencijom MEIK. Naučna istraživanja u polju električog otpora tomografije su se razvili početkom osamdesetih. Metoda omogućava lekaru, korišćenjem punog seta ( u matematičkom smislu ) električnih merenja, koja se izvode uz pomoć sistema multielektroda, da rekonstruiše prostornu distribuciju električnih karakteristika unutar objekta. Proces rekonstrukcije se sprovodi putem rešavanja takozvanog inverznog problema za izjednačavanje električnog polja u nehomogenom mediumu. Grupa ruskih naučnika, koja obuhvata istraživanja Instituta radio inžinjeringa i elektronike ruske akademije nauka, jedna je od svetskih lidera u polju EIT.  Ispod, možete videti listu nekih publikacija o gore pomenutim istraživanjima u naučnim časopisima: A.V. Korjenevsky, et al „Electrical impedance computerized tomograph for medical applications“, Instruments and Experimental Techniques, v. 40, No 3, p. 415-421 , 1997; V. Cherepenin, et al „A 3D electrical impedance tomography (EIT) system for breast cancer detection“, Physiol. Meas., v. 22(1), p. 9-18, 2001; V. Cherepenin, et al, „Three-dimensional EIT imaging of breast tissues: system design and clinical testing“, IEEE Trans. Medical Imaging, v. 21(6), p. 662-667, 2002; Korjenevsky A.V. et al, „Electrical impedance tomography system for 3D imaging of the breast tissues“, Biomeditsinskie tekhnologii i radioelektronika, N 8, p. 5-10, 2003; Trokhanova O.V., Okhapkin M.B. and Korjenevsky A.V. „Dual-frequency electrical impedance mammography for the diagnosis of non-malignant breast disease“, Physiol. Meas., v. 29, p. S331-S344, 2008.

Uređaj obuhvata blok za merenje sa ugrađenim mikroprocesornim sistemom  za kontrolu, u čijem se kućištu nalazi kalup sa 256 elektroda. Dve daljinske electrode, koje se postave na pacijentovu ruku, su povezane preko kabla sa blokom za merenje. Tokom procesa skeniranja, uređaj, koristi jednu od 256 elektroda kalupa, i ubrizgava slabu altrernativnu struju u pacijentovo telo, i registruje distribuciju na površini koristeći ostatak elektroda. Dobijeni rezultati se tada koriste za rekonstrukciju elektro otpora uz pomoć matematičkih algoritmova, putem personalnog kompjutera na koji je uređaj povezan putem USB-a. Iskorišćena šema merenja i algoritma slike, čine rezultate praktično neosetljivim na stanje površine kože. MEM omogućava da se odradi pregled sa različitim frekvencijama, koje u nekim slučajevima povećavaju preciznost dijagnostike, pošto su u zavisnosti od stanja tkiva, njihove elektrode u različitom odnosu sa frekvencijama.

Polje primene

Mamograf je namenjen primeni u specijalizovanim odeljenjima bolnica i klinika različitih institucija u zdravstvu. EIM donosi nove mogućnosti u dijagnozi onkoloških kao i ne onkoloških oboljenja grudi. U poređenju sa mamografom singl frekvencije, multi frekventni mamograf omogućava ne samo postavljanje dijagnoze, već i definisanje forme bolesti. Na primer, moguće je razlikovati ‘’cystic mastopathy’’ od ‘’acyslic’’, I tako odvojiti rizičnu grupu pacijenata sa mogućim razvojem kancera grudi za dalji pregled. Vizualne promene u tomogramima su potvrđene kvantitativnim karakteristikama električne provodljivosti, koja odbacuje elemente subjektivnosti u postavaljnju dijagnoze. Bezbednost EIM  metode čini mogućim koristiti je za skrining I pregled žena.

Za lekare specijaliste

EIM je neinvazivan, bezbedan metod ispitivanja mlečnih žlezda. Pregled se vrši multi frekventnim mamografom MEM.

EIM omogućava da :

– vizualni pristup anatomskim obeležjima različitih dubina skeniranja. Dobijene slike odgovaraju poprečnom preseku dojke, koji je paralelan sa grudima.

– određivanje tipa structure dojke ( dečije, reproduktivne, pre menopause, posle menopause).

– određivanje indeksa srednje vrednosti, minimalnu i maksimalnu elektro provodljivost dojke na različitim dubinama skeniranja određenog dela i poređenje sa normama.

– dijagnoza različitih tipova ‘’mastopathy’’

– dijagnoza pojedinačnih i multi cista mlečnih žlezda

– dijagnoza mlečnih fibroadenoma

– dijagnoza kancera dojke

PREDNOSTI METODE

  1. EIM je jednostavna i jeftina metoda; nema radijacije i nije invazivna. Kao dodatak vizualnom pristupu, metod omogućava lekaru da odradi kvantitativnu procenu mamograma, što je veoma važno u diferencijalnoj dijangostici različith stanja dojke I njihovu patologiju.
  2. Metod nema kontraindikacija i može da se  koristi koliko je puta potrebno, što je veoma važno za monitoring dojke kod žena koje imaju patologiju kao i za pracenje pacijenata tokom lecenja nekih patologija ili pre prepisivanja  oralnih kontraceptiva ,  ili hormonske supstitucione terapije.
  3. Omogućava pregled trudnica.
  4. EIM može da se koristi u bolnicama, porodiljskim centrima za socijalni rad, ordinacijama i drugim institucijama javnog zdravlja. Zahvaljujući portabilnosti i kompaktnosti, uređaj može da se koristi i u pokretnim bolnicama.
  5. Metod multifrekventne električne  impedance značajno poboljšava rezultate dijagnostike dishormonalnih bolesti. U poređenju sa singl frekventnim mamografom, multi frekventni mamograf omogućava ne samo dijagnostiku mastopatije, ali I da diferencirate ‘’cystic mastopathy’’ od ‘’acystic mastopathy’’, I tako, definišete rizičnu grupu pacijenata sa mogućim razvojem kancera dojke, da bi mogli da pređete na dalja ispitivanja.
  6. Multi frekventni metod EIM čini mogućim da se dijagnostikuje promena u statusu tkiva kod ‘’mastalgia’’, što druge metode pregleda dojke ne mogu da obezbede.
  7. Multi frekventni metod elekto otpora je veoma efektivan u dijagnostici benignih I malignih tumora dojke. Njegova senzitivnost (broj pacijenata kod kojih su simptomi oboljenja otkriveni ) nije ispod 76% a specifičnost ( nedostatak simptoma u slučaju zdravih ljudi ) je 75%. U poređenju sa metodom X-ray mamografije, kasnije je karakterizovan putem senzitivnosti 71% – 87% I specifičnosti – 38%.
TOP