Prednosti A.R.C. uređaja

ktp532Vrhunski kvalitet i pouzdanost lasera, montaža na najkvalitetnijoj špalt lampi koja ima odlično osvetljenje je od velike važnosti za rad na zadnjem segmentu oka

Adapter “Super view“ patent firme ’’A.R.C.’’i jedinstven je na tržistu lasera.

– za razliku od drugih adaptera, nišanski terapeutski i svetlosni zrak je uvek koaksijalan sa iluminacijom špalt lampe

– laserski zrak se uvek nalazi u centru iluminacije bilo gde u oku

– pruža jedinstvenu mogućnost, za razliku od svih drugih adapatera ,pucanje iza meridijana odnosno pucanje unazad sto ni sa jednim drugim adapterom nije moguće. U našem slučaju sva dijagnostikovana ostećenja su eliminisana 100%. Drugi proizvodjači koji isto koriste Haag Streit-ovu lampu ali sa svojim adapterima ne mogu da postignu takav rezultat.  .

– ne smeta radu na špalt lampi prilikom pregleda pacijenta

– ne ometa iluminaciju i pogled kroz okulare

– ne smeta priključenju na Špalt lampu – tonometra, A.R.C. Laser Q-las 10     (Nd:YAG) ili video sistema

JEDNOSTAVNOST RUKOVANJA

Kod drugih adaptera se javljaju sledeći problemi:

  1. a) nišanski i laserski zrak nisu uvek koaksijalni sa slitom
  2. b) priključenja adaptera na lampu onemogućava montažu dodatne opreme (aplanacinog tonometra i drugih dodataka) a često je i veoma otežano korišćenje Goldmanovih sočiva
  3. c) često umanjuju iluminaciju špalt lampe

Komplet uključuje:

– Laser sa laserskom konzolom

– Špalt lmapu

– Adaptere

– Postolje

TOP